Klein Comité is een muziekgroep van 4 muzikanten. Opgericht in 2023 en speelden voorheen bij THC Oostergoo uit Grou dat dit jaar werd opgeheven. Onze groep is gevestigd in Leeuwarden en speelt voornamelijk in Noord Nederland. Het repertoire bestaat uit instrumentale (trekharmonica’s, gitaar, batà en djembe) en vocale (Nederlandse, Friese en Engelse) nummers. Onze muziekstijl is breed maar Engelse en Ierse ballads en folkmuziek hebben onze voorkeur.

Wij treden op bij jubilea, festivals, feestavonden en overige activiteiten waar Klein Comité een compleet programma (anderhalf uur) dan wel een gastoptreden (één of meerdere blokken van een kwartier) kan verzorgen.

NIEUWTJES EN OPTREDENS

 

 

Najaarsconcert van Klein Comité in De Wilp

In de theaterkerk in De Wilp wordt vrijdag 11 oktober 2024 een najaarsconcert gegeven. Met een knipoog naar de voormalige muziekgroep THC Oostergoo van wie de voorjaarsconcerten altijd hoogtepunten waren. Het dorp De Wilp is niet toevallig gekozen. Hier is namelijk de trekzak- en accordeonwinkel van Berend en Tjitske Kok gevestigd. Zij zijn ook betrokken bij de organisatie van het concert. Noteer vrijdag 11 oktober 2024 vast in je agenda en reserveer tijdig. Toegang in principe gratis (vrijwillige bijdrage na afloop).

Dit kan bij Trudy de Jong (secretariaat) info@kleincomite.nl  

 

Het  sfeervolle interieur vh theaterkerkje in de wilp

Klein Comité ondersteunt trekharmonicagroep in Wynjewoude

In Wynjewoude oefent de trekharmonicagroep Nocht en Wille olv Rein Mebius. Rein is tevens muzikant in Klein Comité.

Op 15 maart verzorgt men samen met Nocht en Wille een optreden voor de bewoners van het Waldhus waar de trekzakgroep haar oefen avonden houdt.

 

Klein Comite treedt op voor Los in Leeuwarden

Klein Comité treedt op in Kurioskerk te Leeuwarden

Op zaterdag 30 maart treedt Klein Comité op voor de leden van LOS te Leeuwarden. LOS is een seniorenvereniging, actief in Leeuwarden en omstreken. Voor de leden worden allerlei activiteiten georganiseerd en haar belangen behartigt in de ruimste zin.

 

 

Klein Comité treedt op bij Keningstate in Franeker

Op 13 juli 2024 wordt het bekende Oldtimer Festival in Franeker gehouden op het terrein van Keningstate (Groot Lankum) te Franeker. Klein Comité gaat daar 's middags optreden, het is vrij toegankelijk.

 

Optreden van Klein Comite Keningstate Franeker bij Keningstate te Franeker

Klein Comite nieuw leven ingeblazen

Klein Comité was een reeds bestaande naam die soms door enkele muzikanten van voormalig THC Oostergoo werd gebruikt bij kleinschalige optredens. Bijvoorbeeld in Marktzicht te Drachten. In café Marktzicht worden regelmatig muziekavonden georganiseerd waar de trekharmonica centraal staat.

 

Eerste try-out bij Theresiahuis in Joure

Inmiddels hebben we onze eerste try-out gehad. In wooncentrum Theresiahuis in Joure hadden we ons eerste optreden.

Ons grote repertoire stond borg voor een speellijst, aangepast aan het publiek.

Na het ontvangen van de nodige complimenten namen we met een goed gevoel afscheid.

 

De trekharmonica of trekzak

De trekzak of trekharmonica is een muziekinstrument dat verwant is aan de accordeon. Hoewel een trekzak en een (kleine knop)accordeon veel gelijkenissen hebben, zijn het verschillende instrumenten. Door het uittrekken of induwen van de blaasbalg wordt er geluid gemaakt. Het instrument is wisseltonig, d.w.z. dat bij duwen en trekken van dezelfde knop een andere toon wordt geproduceerd. Bij een accordeon is dat niet zo. Naast Ierland werd de trekzak in het midden van de 19e eeuw een populair instrument in de Nederlandse volksmuziek.

 

Even voorstellen

Bert Wijbenga

Gitaar, zang, trekharmonica

Bert Wijbenga zanger en gitarist. Daarnaast nog trekzak

Trudy de Jong

Trekharmonica

Trudy de Jong speelt trekzak en is tevens secretaresse

Betty Flameling

Trekharmonica

Betty Flameling speelt trekzak en is tevens penningmeester

Rein Mebius

Trekharmonica, cajon, batà, zang

Rein Mebius is muzikaal leider, virtuoos op de trekzak, speelt cajon en djembe en zingt tweede stem

Ineke Mebius

Geluid

Ineke Mebius verzorgt het geluid ,et een eigen geluidsinstallatie

Gast speler

Neem contact op met het secretariaat

Een gastspeler is altijd welkom, zowel vanuit de opdrachtgever als van Klein Comite

Repertoire

Klein Comité brengt een gevarieerd repertoire, zowel vocaal als instrumentaal.

Vocale nummers in Engels, Nederlands, Fries en dialect.  

De groep kan een ruim anderhalf uur durend programma brengen (inclusief pauze) maar ook korte gastoptredens verzorgen.

U kunt meebeslissen over de keuze van het repertoire door de nummers aan ons door te geven.

 

Betty en Trudy, de trekzakspeelsters en tevens resp penningmeester en secretaresse